Inntekstsstatistikk -tekstoppgave

Gå til Statistisk sentralbyrås temaside om inntekt gjennom lenken under.

Ved hjelp av informasjonen du finner på denne temasiden, skal du svare kort på følgende spørsmål:

Oppgave

 • Hva er gjennomsnittlig husholdningsinntekt i Norge etter skatt?

 • Hva er lavinntekt?

 • Hva er forskjellen mellom lønn og inntekt?

 • Hva regnes som skattefri kontantoverføring?

 • Hvilken type husholdning kommer best ut av det i statistikken?

 • Bruk lenken "Lag dine egne tabeller" til venstre på SSBs temaside. Opprett din egen tabell basert på inntektsstatistikk der du velger ut informasjon som er relevant for deg. Hva forteller tabellen du har laget?

  Nettressurser

  Statistisk sentralbyrå om inntekt

  http://www.ssb.no/inntekt