Tobakksbaronen

Finn fram den kyniske delen av deg i dette spillet og lek tobakksbaron. Undersøk hvordan tobakksindustrien tenker i forhold til forbrukerne.

Oppgave

1. Hvilke virkemidler tobakksindustrien for å selge produktene sine.

2. Hva slags markedsføring er norske forbrukere beskyttet mot?

3. Er du enig i at visse former for markedsføring bør være ulovlig? Begrunn svaret ditt.

Nettressurser

Tobakksbaronen

http://www.tobakkdreper.no/baron.asp

Spill sosial- og helsedepartementets spill om tobakksindustrien.