Ditt budsjett -tekstoppgave

Har du kontroll på din økonomi?

Oppgave

Sett opp et budsjett for ditt forventede forbruk for en måned. Ta med disse punktene og legg til eventuelle andre punkter. Du kan se på et standardbudsjett ved å gå inn på lenken under.

 • Utgifter til mat og drikke
 • Utgifter til klær og sko
 • Utgifter til helse og hygiene
 • Utgifter til lek og fritid
 • Utgifter til telefon, mediebruk, diverse fritidsartikler

 

 • Hvordan ligger du an i forhold til tallet SIFO har kommet frem til?

 • Hvilke konsekvenser kan et stort forbruk i ung alder kan få?

 • Hvor mange ganger har du klaget på en vare eller tjeneste det siste året og hva er det du har klaget på?

 • Hvor mange fikk du reparert varen du klagde på?

 • Hvor mange ganger fikk du ny vare?

 • Hvor mange ganger tapte du klagesaken din?

 • Diskuter resultatet av undersøkelsen med de andre i klassen. Hva slags varer og tjenester er det mest problemer med? Lønner det seg å klage?