Etisk forbruk -tekstoppgave

I dagens nyhetsbilde settes det ofte fokus på at forbrukersamfunnet er en stor årsak til at vi har fått klimaendringer. Hva kan du som enkeltperson gjøre for å endre på denne utviklingen?

Oppgave

Skriv en blogg fra den dagen du var etisk forbruker. Beskriv de følgende punktene i bloggen din:

  • Hva er etisk forbruk?

  • Hvilke utfordringer møter en etisk forbruker?

  • Hvilke endringer måtte du gjøre fra ditt vanlige liv?

  • Hva tenker du må til for at så mange som mulig skal bli vektlegge etisk forbruk?

  •  

Nettressurser

Framtiden i våre hender

http://www.framtiden.no/

Kolonihagen

http://kolonihagen.no/

Friends Fair Trade

http://www.friendsfairtrade.no/

Grønn hverdag

http://gronnhverdag.no/

Etisk forbruk

http://etiskforbruk.no/