Næringer: statistikk

Foto: Nedrås, Knut/ScanpixFoto: Nedrås, Knut/Scanpix

Gå til nettsiden hos Statistisk sentralbyrå som heter Dette er Norge, via lenken under.

 

Oppgave

1. Bruk statistikken her til å gjøre rede for hvordan utviklingen i primærnæringene har vært de siste 50 årene. Hvilke årsaker er det til denne utviklingen?

2. Sammenlign utviklingen i primærnæringen med utviklingen i tertiærnæringene og sekundærnæringene. Hvilke likheter og ulikheter finner du?

3. Forklar hvilke årsaker det er til endringene i sekundærnæringene og tertiærnæringene.

Nettressurser

Statistisk Sentralbyrå "Dette er Norge"

http://www.ssb.no/norge/