Arbeidsliv: Svart arbeid

Gå til nettsiden om svart økonomi via lenken under.

Oppgave

 

A Finn reklamefilmen Svart arbeid utføres med Øystein Bache og Rune Gokstad. Se filmen og svar på spørsmålene.

 1. Hva er filmens budskap?

 2. Hvem står bak filmen?

 3. Hvilken målgruppe har filmen?

 4. Hvordan tror du filmen virker på dem?

 5. Skriv en kort filmanmeldelse. Virker filmen etter hensikten?

B Videre arbeid med problemstillingen:

 1. På nettsidene finner du argumenter mot svart arbeid. Hvilke mener du era) viktige, og
  b) mindre viktige?
   

 2. Er du enig i påstanden «Den svarte økonomien undergraver vårt velferdssystem»? Begrunn svaret.

Nettressurser

Svart økonomi

www.svartokonomi.no