Bedriftsøkonomi: Etablere ridesenter

Du har alltid vært lidenskapelig opptatt av hester, og din store drøm er å starte et ridesenter for barn.

Ved hjelp av Internett skal du undersøke hvordan du skal komme i gang med etableringen.

Nedenfor finner du tips til nettsteder du kan besøke.


 

Oppgave

Formuler en forretningsidé for ridesenteret som du skal legge frem for en gruppe/klassen. Gruppen skal vurdere hvorvidt de mener at ideen er god nok til å iverksettes.

  1. Hvilken selskapsform ville du ha valgt her? Hvorfor?

  2. Klarer du å drive ridesenteret alene, eller må du ha ansatte? Hvilket ansvar har du som arbeidsgiver?

  3. Lag et forslag til markedsføring av ridesenteret (plakat, løpeseddel, hjemmeside eller lignende).
     

Nettressurser

Bedriftsinformasjon

http://bedin.no/

Brønnøysundregisteret

www.brreg.no

Altinn

www.spor-oss.no

Innovasjon Norge

www.invanor.no

Din veiviser til Norge

www.norge.no

Gründer

www.grunder.no

Arbeidstilsynet

www.arbeidstilsynet.no

Oppgaver

Bedriftsøkonomi: Etablere ridesenter