Norsk politisk system

Bruk artikkelen om grunnlovsreformen i venstre marg og nettsiden til Stortinget til å svare på oppgavene under. Send svarene som vedlegg på e-post til læreren din.

Oppgave

1

a. Hva er parlamentarisme

b. Hvilke endringer i forhold til parlamentarisme ble vedtatt i februar 2007?

c. Hva var begrunnelsen for endringene i forhold til parlamentarisme?

d. Hvorfor var Stortinget delt opp i odelsting og lagting?

e. Hvilke endringer ble vedtatt i forhold til odelsting og lagting i februar 2007?

f. Hva var begrunnelsen for endringene i forhold til odelsting og lagting?

g. Forklar hva spørretime er. Gi også noen eksempler på nylig stilte spørsmål i en spørretime.

 

2.

Var det en riktig beslutning å oppheve skillet mellom odelsting og lagting?

Finn argumenter for og mot, og ta standpunkt til hva du selv mener om saken.

Nettressurser

Stortinget sin hjemmeside

www.stortinget.no