Stortinget -tekstoppgave

Foto: Erichsen, Jarl Fr./ScanpixFoto: Erichsen, Jarl Fr./Scanpix

 

Oppgave

I læreboka kan du lese om Stortingets organisering og arbeid. Etter du har lest dette, kan du gå til nettsidene til Stortinget og gjøre oppgavene under:

 

A Svar kort på disse spørsmålene

  1. Hvor mange fagkomiteer har vi i dag? Hvilke oppgaver har komiteene?

  2. Hvilke partier er representert på Stortinget i dag?

  3. Hvem er de parlamentariske lederne?

  4. Hva er Stortingets viktigste oppgaver?

  5. Hva innebærer parlamentarismen?

  6. Hvem utgjør Stortingets presidentskap?

  7. Gi eksempler på saker Stortinget har vedtatt de siste to ukene.

  8. Hva er lobbyvirksomhet?

 

B Hvem sitter på Stortinget fra ditt hjemfylke? Hvilke partier representerer de?

 

C På Stortingets nettsider for ungdom kan du lese intervju med politikere, og om hva som gjorde dem interessert i politikk. Hva kan få deg og andre ungdommer til å bli politisk engasjerte?

 

Nettressurser

Stortingets sider for ungdom

http://www.tinget.no

Stortingets nettside

http://www.stortinget.no