Kunnskapspillet om statsforvaltningen

Oppgave

 

Gå til nettsiden til Norge.no via lenken under og prøv Kunnskapsspillet. Prøv flere ganger.

Se på hjelpemidlene under spørsmålene. Har du en medelev å konkurrere med?

Vurder spillet. Blir du bedre? Er spillet egnet til opplæring om hvordan demokratiet fungerer i praksis?

Nettressurser

Norge.no

http://norgeno.alypaa.fi/spela