Ordfører -tekstoppgave

En ordfører har mange og varierte oppgaver i i kommunen. Se hva Leif Johan Seveland (H) sier om ordførerjobben. Han er ordfører i Stavanger kommune.

 

Oppgave

1. Hvilke oppgaver er de viktigste for en ordfører?

2. Hva mener Seveland med at ordføreren er kommunens "ansikt utad"?

3. På hvilken måte er ordføreren en aktiv samfunnsborger?