Flytt ordene til riktig sted i teksten.

Hjelpeliste:

ankeinstansen lagmannsretten lovbrudd straffesak anket tingretten ubetinget fengselsstraff konfliktråd domstolene betinget fengselsstraff Stortinget lekdommere påtaleunnlatelse påtalemyndighetene

I en er det to parter, og den tiltalte. Det er som avgjør hvordan et skal straffes, ut fra strafferammer som har fastsatt. Den mildeste reaksjonen er . Når den tiltalte får fengselsstraff, men slipper å sone, kalles det . Hvis han/hun må sone, heter det . Det er tre instanser i straffesaker, først , og hvis dommen bli går saken videre til . Juryen i lagmannsretten består av . Høyesterett er den øverste . Ved mindre alvorlige lovbrudd er et alternativ til rettssak.