Høyesterett -tekstoppgave

Foto: Hansen, Alf Ove/ScanpixFoto: Hansen, Alf Ove/Scanpix

 

 

 

 

 

Oppgave

 Gå til nettsidene til Høyesterett.

  1. Hvilke oppgaver har Høyesterett?

  2. Hvem utgjør Høyesteretts kjæremålsutvalg, og hvilken funksjon har dette?

  3. Finn en sak som nylig er behandlet i Høyesterett. Gi en kort beskrivelse av saken. Hvorfor tror du denne saken ble behandlet i Høyesterett, og ikke avvist?

Nettressurser

Høyesterett sine nettsider

www.hoyesterett.no

Oppgaver

Høyesterett -tekstoppgave