Kriminalitet

Flere i fengsel

Statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at flere soner fengselsdom nå (2007) enn tidligere. Følg lenken til SSBs nettsider og svar på spørsmålene.

Oppgave

  1. Hvor mange innsatte er det i gjennomsnitt i norske fengsler?
  2. Hvilken lovbruddsgruppe medfører flest innsettelser?
  3. Beskriv utviklingen fra 1960 - i hovedtrekk.

Nettressurser

Flere i fengsel

http://www.ssb.no/fengsling/