Rasisme: Diskrimineringsloven

Foto: UN photoFoto: UN photo

 

Oppgave

Fra 1. januar 2006 trådte den såkalte diskrimineringsloven i kraft. Denne loven finnes på Lovdata.

 

 

1. Bruk en søkemotor og finn loven. Les raskt gjennom den.

2. Hva er formålet med loven?

3. Hvilken internasjonal konvensjon er grunnlag for loven?

4. Hvordan skiller loven mellom direkte og indirekte diskriminering?

Nettressurser

Lovdata

http://www.lovdata.no

Oppgaver

Rasisme: Diskrimineringsloven