Er unge innvandrere mer kriminelle?

 

Gå til artikkelen Er unge innvandrere mer kriminelle? ved hjelp av lenken nedenfor:

 

Les artikkelen og finn ut om forskjellene mellom innvandrere og etnisk norske blir mindre hvis man tar høyde for forskjell i levekår og sammenligner grupper med like levekår.

Oppgave

 

1. Hvilke faktorer er kjent for å ha sammenheng med høyere kriminalitetsrater?

2. Forklar hvordan overrepresentasjon reduseres når «alt annet er likt».

3. Gi eksempler på noen relevante variabler som ikke blir kontrollert.

4. Er unge innvandrere mer kriminelle?