Kjell Magne Bondeviks tale til World Islamic Mission's Moské

Følg lenken under og les tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik sin tale til World Islamic Mission's Moské i Åkerbergveien i Oslo 9. november 2001.

 

Oppgave

 

  1. Hva er foranledningen for talen?

  2. Hva er Bondeviks hovedbudskap? Hvem mener han kampen mot terrorisme skal rettes mot?

  3. Hvordan bruker han religion til å bygge bro mellom kulturer?

  4. Er det noe av det Bondevik sier som tyder på at han lever i et sekularisert samfunn? Hvordan rettferdiggjøres for eksempel invasjonen i Afghanistan?

  5. Hvordan mener Bondevik at det flerkulturelle samfunnet kan bli til glede for oss? Tenk deg at du er Bondeviks rådgiver og foreslå fem konkrete tiltak for å sette dette ut i livet.