Temaoppgave om NATO

Foto: Naumann, Fredrik/SamfotoFoto: Naumann, Fredrik/Samfoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgave

1.

Les teksten om NATO og skriv din oppfatning om følgende spørsmål

a. Hva var NATOs hovedformål ved opprettelsen av organisasjonen?

b. Hva er NATOs formål i dag?

c. Hva er «partnerskap for fred»?

d. Hvorfor representerer NATOs utvidelse østover et historisk skille?

e. Hva står det i alliansens artikkel 5, og når ble den første gang brukt?

 

2.

Gå til NATOs nettsider og studer debatten mellom Daniel S. Hamilton og Sir Timothy Garden før du svarer på spørsmålene:

a. Hvilken problemstilling skal det tas stilling til?

b. Hvilke standpunkt har de to debattantene tatt?

c. Hvilke argumenter underbygger ja-standpunktet?

d. Hvilke argumenter underbygger nei-standpunktet?

e. Ta standpunkt selv! Begrunn standpunktet ditt.

f. Nevn to konsekvenser av det standpunktet du har tatt.