Konflikter i verden og i Midtøsten

Gå til det interaktive verdensatlaset Globalis gjennom lenken under og finn oversikten over verdens konflikter

Oppgave

A: Hvilke verdensdeler har flest konflikter? Hvilke områder i verden har ikke konflikter?

B: Midtøsten er et begrep som ikke er helt entydig. Det har litt forskjellig innhold på forskjellige språk. Hvilke land tenker du hører til området vi kalle Midtøsten?

Bruk et oppslagsverk på nettet, for eksempel Caplex, og finn ut hvilke land som hører til Midtøsten. Gå tilbake til Globalis´ verdenskart med kontlikter og finn ut hvilke konflikter vi har i Midtøsten.

Nettressurser

Globalis

www.globalis.no