Irak-konflikten

Svar på de seks spørsmålene om Midtøsten- og Irakkonflikten og diskuter spørsmålene under:

Oppgave

A: Var det noen av svarene som overrasket deg/dere?

B: Kan Norgen rammes av en konflikt?