Oppgaver om bakgrunnen for Irak-konflikten

Jobb med oppgavene under i grupper.

Oppgave

A: Hva går konflikten ut på?

i. Hva utløste konflikten

ii. Hvem er aktørene i konflikten, og hva er de uenige i?

iii. Hvilken rolle spiller FN?

 

B: Årsaker til konflikten

Irak-konflikten har en lang forhistorie, og mange faktorer spiller inn når vi skal forklare hvorfor det er konflikt i Irak i dag. Lag en rapport hvor du forklarer hvordan disse faktorene har bidratt til konflikten i Irak.

i. Etniske/religiøse skillelinjer

ii. Olje

iii. Stormaktsinteresser (Storbritannia og USA)

iv. Saddam Hussain

v: Konflikter: første, andre og tredje gulfkrig