Nyhetsredaktør i TV

 

Du er nyhetsredaktør i Dagsrevyen, NRK, og er spesielt opptatt av miljøforurensing i Afrika. Du er interessert i hvordan forurensing bidrar til fattigdommen på dette kontinentet og hvilke tiltak som kan få bukt med problemet. I lengre tid hadde du jobbet med en reportasje som nå skal sendes som en av hovedoppslagene i kveldens Dagsrevy. Denne kvelden vinner Kurt Nilsen Eurovisjonens Grand Prix-finale. Alle kollegaene dine mener hendelsen bør få mye av sendetiden i Dagsrevyen, men du vil ha din reportasje som hovedoppslag.  

Oppgave

Finn fem argumenter for at din reportasje må bli hovedoppslag. Skriv dem på tavla. Deretter peker du ut en medelev som skal argumenterer mot deg og for Grand Prix-finalen som hovedoppslag.

Til slutt diskuterer resten av klassen hvem som hadde de beste argumentene.