Standpunktoppgave: Verdenssamfunnet og aktører

FN har som mellomstatlig aktør fortsatt relativt begrenset makt til å gripe inn i konfliktsituasjoner. Bør verdenssamfunnet gi sterke stater mer makt?

Drøft påstanden: "Verdenssamfunnet bør gi supermakter som USA større frihet til å gripe inn i konfliktsituasjoner og sikre verdensfreden".

Oppgave

 

1. Ja, mer makt bør overlates til sterke stater fordi:

2. Nei, mellomstatlige organisasjoner som FN bør få mer makt til å gripe inn i konflikter - også inne i nasjonalstater, fordi:

3. Hva er ditt standpunkt, din konklusjon?