Prisoners of War

 

I dette spillet laget av Røde Kors og Nobels fredsprissenter må du som komandant for en leir med krigsfanger vise at du behandler fangene dine i tråd med internasjonal lovgivning. Spill spillet og svar på oppgavene etterpå.

Oppgave

1. Hvor er krigsfangers rettigheter nedfelt?

2. Hvilke rettigheter har krigsfangene med hensyn til forholdene i leiren og når det gjelder kontakt med omverdenen?

3. Hvilke kriterier må være oppfylt for at du skal oppnå status som krigsfange?

4. Les Store norske leksikons artikkel om krigsfanger. Diskuter hvorvidt fangene på den amerikanske basen på Guantanamo er krigsfanger eller ikke.

 

Nettressurser

Spill "Prisoners of War"

http://nobelprize.org/educational_games/peace/redcross/game.html

Dette spillet ligger på Nobels fredsprissenters hjemmeside

Store Norske Leksikon om krigsfanger

http://www.snl.no/krigsfange