Norgesreklame

Det er en vanskelig oppgave å skape blest om en liten stat som Norge i utlandet. Det norske Utenriksdepartementet tenker nytt og har engasjert ditt konsulentfirma til å lage en reklamekampanje som skal profilere Norge utenfor landets grenser. Kampanjen skal formidle noe o hva som preger norsk utenrikspolitikk og si noe om hva som er typisk for Norge. Reklamen skal ha form av en annonse som skal trykkes i det amerikanske tidsskriftet The Economist og i den britiske avisen The Times.

 

Oppgave

1. Diskuter dere fram til en idé og en tekst for en slik annonse. Den skal inneholde både bilde og tekst. Den må sammenfatte norsk utenrikspolitikk i en kort tekst. Dere må også tenke på hvem ann onsen henvender seg til; de må forstå budskapet.

2. Finn et slagord som skal stå som overskrift for annonsen. Dette slagordet skal beskrive budskapet i en setning, for eksempel: ”Norge en liten stat i en stor verden”
 
3. Bruk Word eller Power Point og lag annonsen.
 
4. Lag et rollespill hvor konsulentfirmaet deres skal ”selge” annonsen. Dere skal lage en muntlig presentasjon av kampanjen deres for representanter for Utenriksdepartementet (klassen) som avgjør om de vil bruke den eller ikke. Utenriksdepartementet deles i gutter og jenter. Jentene skal ha tre argumenter for hvorfor de vil ha annonsen. Guttene skal ha tre forslag til forbedringer ved den.