Globale miljøproblemer: Klimaendringer

 

Gå til Ciceros nettsted og se på temasidene om klimaendringer gjennom lenken under.

Oppgave

 

A Menneskeskapte klimaendringer

1. Finn den grafiske framstillingen av drivhuseffekten og forklar med egne ord hva dette miljøproblemet er.

2. Hvilke naturlige faktorer påvirker drivhuseffekten?

3. Hvordan endrer menneskene klimaet?

B Konsekvenser og tiltak

1. Finn verdenskartet med konsekvenser av klimaendringer gjennom lenken under. Hva er den mest sannsynlige konsekvensen av klimaendringer for de enkelte verdensdelene? Hvilke er de mest sårbare verdensdelene, og hvorfor? Hvilke er de minst sårbare verdensdelene, og hvorfor?

2. Hvorfor er det nødvendig med internasjonalt samarbeid for å få bukt med klimaendringene?

3. Hvilke fem tiltak ville du iverksette i din hverdag for å redusere utslipp av klimagasser? Hvordan ville du rangere dem? Hvilke tiltak synes du Norge bør iverksette for å redusere utslipp av klimagasser?

Nettressurser

Cicero - Konsekvenser av klimaendring i Europa

http://www.cicero.uio.no/abc/

Cicero -senter for klimaforskning

http://www.cicero.uio.no/abc/

Oppgaver

Globale miljøproblemer: Klimaendringer