Fattig og rik: FNs tusenårsmål

Gå til Globalis´ hjemmesiden ved hjelp av lenken under. Les og gjør oppgavene under. Sammenlign svarene dine med en eller flere medelever og argumenter for dine standpunkt.

Oppgave

 

1. Hva er FNs tusenårsmål?

2. Hvilke delmål finnes under tusenårsmål 1, 2 og 6?

3. Sammenlikne de to landene Vietnam og Tanzania. Finn ut hvor langt de er kommet når det gjelder å nå disse tre delmålene:

a) halvere ekstrem fattigdom

b) stoppe spredningen av malaria-relaterte dødsfall i alle aldre

c) tilby grunnskoleutdanning for alle barn

4. Hvilke tiltak ville du iverksatt i henholdsvis Tanzania og Vietnam for at de skulle nå de tre delmålene innen 2015?

Nettressurser

Globalis - et interaktivt verdensatlas fra FN-sambandet

http://globalis.no