Globale miljøproblemer - hva kan du gjøre?

Med vårt forbruk og våre måter å forflytte oss på må vi i den rike delen av verden ta på oss mye av skylden for de globale miljøproblemene. Hva kan vi som enkeltmennesker gjøre for å bli mer miljøvennlige?

Oppgave

1. Lag en liste over tiltak som kan gjøres for å skåne miljøet og støtte en bærekraftig utvikling.

2. Tror du slike tiltak er vanskelige å gjennomføre for familier flest?

3. Hvor stor effekt tror du hvert av disse tiltakene har på miljøet? Hvor mange måte praktisere det for at det skulle hjelpe?

4. Hvem ville tape på det hvis mange begynte å leve på en enklere måte og med et lavere forbruk?

Oppgaver

Globale miljøproblemer - hva kan du gjøre?